$12 Million Buys Soros, Steyer White House Meeting; Media Ignore