Obama Fan Robert De Niro on NBC: 'He's Done A Good Job,' GOP Should 'Stop Criticizing So Much'